María José Arteaga

María José Arteaga es consejera-portavoz del PSC en Ciutat Vella (Barcelona)