Hoteles

Jordi Clos, presidente del Gremi d'Hotels de Barcelona / METRÓPOLI

Jordi Clos

Joaquim Roglan i Llop