Hoteles

Jordi Clos, Jordi Clos, presidente del Gremi d'Hotels y de Turisme de Barcelona

Jordi Clos

Joaquim Roglan i Llop